Välkommen till Whass Förvaltning

Whass Förvaltning är ett fastighetsbolag som bildats i Norrköping och har verksamhet i Mellansverige. Whass-bolagen består tillsammans av fastighetsbolag, projektutvecklingsbolag och rådgivningsbolag.

Ankarstocken

28 citysmarta hyreslägenheter

Läs mer!

Kv Teglet

Trygga bostäder med möjlighet till gemenskap

Läs Mer!

Kv Nacken

Med närhet till hela Eskilstuna

Läs Mer!

Kv Föreställningen

Med naturen som närmsta granne

Läs mer!

Kv Oppeby

Hållbart och klimatsmart med trä

Läs mer!