Välkommen till Whass Fastigheter

Whass Fastigheter är ett fastighetsbolag som bildats i Norrköping och har verksamhet i Mellansverige. Whass-bolagen består tillsammans av fastighetsbolag, projektutvecklingsbolag och rådgivningsbolag.

Ankarstocken

28 citysmarta hyreslägenheter

Björkalund

Bo i naturen – cykla till stan

Egnahem

Nytt trygghetsboende 2022, uthyrning pågår

Kv Nacken

Med närhet till hela Eskilstuna

Kv Föreställningen

Med naturen som närmsta granne

Kv Oppeby

Hållbart och klimatsmart med trä

Krokek C

Perfekt beläget