Välkommen till Whass Förvaltning

Whass Förvaltning är ett fastighetsbolag som bildats i Norrköping och har verksamhet i Mellansverige. Whass-bolagen består tillsammans av fastighetsbolag, projektutvecklingsbolag och rådgivningsbolag.

Ankarstocken

28 citysmarta hyreslägenheter

Läs mer!

Björkalund

Bo i naturen – cykla till stan

Läs mer!

Egnahem

Nytt trygghetsboende 2022, uthyrning pågår

Läs Mer!

Kv Nacken

Med närhet till hela Eskilstuna

Läs Mer!

Kv Föreställningen

Med naturen som närmsta granne

Läs mer!

Kv Oppeby

Hållbart och klimatsmart med trä

Läs mer!

Krokek C

Perfekt beläget

Läs mer!