Utveckling av bostadsprojekt

Whass-bolagen arbetar utöver projekt i egen regi även med att utveckla större bostadsprojekt i Mellansverige för försäljning. Försäljning sker i tidigt skede och projekten färdigställs i fastighetsbolag utanför koncernen.

Under 2019 och starten på 2020 utvecklades och såldes ca 330 bostäder fördelade på ca 20 000 m2 BTA genom denna typ av utveckling. Dessa projekt utvecklas likt projekten i egen regi med fokus på såväl miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet.

Sedan 2021 är Whass delägare i fastighetsutvecklingsbolaget Reliwe AB. För mer information se Reliwes hemsida här.

Våra projekt