Rapsfjärilen 12, Norrköping

Kommersiell fastighet för kommande utveckling i Norrköping. Fastigheten ligger i anslutning till flygplatsen och enbart 2 km från citykärnan. Adress Fjärilsgatan.

Positivt planbesked erhölls av kommunen mars 2023.

Ca 11 500 kvm mark.

Fastigheten ägs i JV-bolag mellan Whass, Viginti och LGG.

Bild över kommande föreslagna utveckling av fastigheten inkl grannfastigheten.